Search

 

Blog

Ειδήσεις, πληροφορίες και νομικές συμβουλές.

Τι αλλαγές φέρνει στην golden Visa η νεα νομοθετική ρύθμιση

Σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση για τη χορήγηση άδειας διαμονής διάρκειας 5 ετών σε πολίτες τρίτων χωρών (Golden Visa) ισχύουν οι εξής προϋποθέσεις: – Στην Περιφέρεια Αττικής, τις Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης, Μυκόνου και Σαντορίνης και στα νησιά με πληθυσμό πάνω από 3.100 κατοίκους, η αξία της ακίνητης περιουσίας που πρέπει να κατέχει ο ενδιαφερόμενος αυξάνεται στις 800.000 ευρώ. Στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας η αξία της ακίνητης περιουσίας διαμορφώνεται στις 400.000 ευρώ. Σε κάθε περίπτωση η επένδυση πρέπει να γίνει σε ένα ακίνητο (όχι σε περισσότερα ακίνητα μικρότερης αξίας) επιφάνειας τουλάχιστον 120 τ.μ. Επιτρέπεται η αγορά ποσοστού εξ αδιαιρέτου συγκυριότητας ακινήτου, η ελάχιστη...

Continue reading

Παραγωγή φαρμακευτικής κάνναβης

Παραγωγή φαρμακευτικής κάνναβης Παραγωγή φαρμακευτικής κάνναβης στην Ελλάδα με αποκλειστικό σκοπό την παραγωγή τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης Ν. 4523/2018 (ΦΕΚ 41/07-03-2018) - Χορήγηση αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων επεξεργασίας και παραγωγής τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης (Cannabis Sativa L (THC) > 0,2%). Υ.Α. αριθμ. οικ. 51483/700/Φ.15 (ΦΕΚ 1692/15-05-2018) - Όροι και προϋποθέσεις για την καλλιέργεια και επεξεργασία της φαρμακευτικής κάνναβης. και σχετικές τροποποιήσεις: Υ.Α. αριθμ. οικ. 118694/1485/Φ15 (ΦΕΚ 5129/15-11-2018) Υ.Α. αριθμ. οικ. 103057/1342/Φ15 (ΦΕΚ 4426/05-10-2018) Διευκρινιστική Εγκύκλιος 18010/12-2-2019 Υ.Α. αριθμ. Δ3(γ)52588 (ΦΕΚ 2840/16-07-2018 - Όροι και προϋποθέσεις για την παραγωγή και την κυκλοφορία τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης Η καινοτομία της ρύθμισης Παρέχεται κατ' εξαίρεση, σε φυσικά...

Continue reading

Συνεπιμέλεια

Συνεπιμέλεια  Το δικαίωμα της από κοινού άσκησης γονικής μέριμνας (με κυριότερη έκφανση την συνεπιμέλεια) προβλέπεται στα άρθρα 18 της Διεθνούς Σύμβασης Δικαιωμάτων του Παιδιού και 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και αναγνωρίζεται με το υπ. αρ. 2079/2015 ψήφισμα του Συμβουλίου της Ευρώπης και την πάγια νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Με το Σχέδιο Νόμου της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής Οικογενειακού Δικαίου, ανταποκρίνεται η Πολιτεία στο ώριμο κοινωνικό αίτημα για ισότιμη συμμετοχή των γονέων στην ζωή των τέκνων από χωρισμένες οικογένειες ή εκτός γάμου (Α.Κ. 1513 και 1515), καθώς το συμφέρον του τέκνου «εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική παρουσία και των δύο...

Continue reading

Κληρονόμοι εκμισθωτή και συνέχιση της μίσθωσης αυτόματη απόκτηση των κληρονόμων εκμισθωτή

Κληρονόμοι εκμισθωτή και συνέχιση της μίσθωσης Αυτόματη απόκτηση των κληρονόμων εκμισθωτή Η ιδιότητα του εκμισθωτή είναι κληρονομητή και κατά συνέπεια και σε περίπτωση θανάτου του εκμισθωτή στη μισθωτική σχέση υπεισέρχονται οι κληρονόμοι του (εκ διαθήκης ή εξ αδιαθέτου) μόλις αποδεχθούν την κληρονομιά χωρίς να χρειάζεται και η προηγούμενη μεταγραφή της δήλωσης αποδοχής. Στην εξεταζόμενη περίπτωση οι κληρονόμοι του αποβιώσαντος εκμισθωτή είναι οι ενάγοντες. Ο αποβιώσας εκμισθωτής είχε εκμισθώσει ένα διαμέρισμα στην εναγομένη προκειμένου να το χρησιμοποιήσει ως κατοικία της. Η εναγόμενη εάν και ενημερώθηκε για το θάνατο του αρχικού εκμισθωτή, για το ότι οι ενάγοντες τυγχάνουν κληρονόμοι και ότι έχουν υπεισέλθει στη μισθωτική...

Continue reading

Ποινικό Μητρώο. Ποιες ποινές γράφονται και πότε διαγράφονται;

Ποινικό Μητρώο. Ποιες ποινές γράφονται και πότε διαγράφονται; Το Ποινικό Μητρώο μετά την ισχύ του νέου Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.  Ποιες ποινές εγγράφονται στο Ποινικό Μητρώο, ποιες από αυτές διαγράφονται και με ποιες προϋποθέσεις;  Το αντίγραφο ποινικού μητρώου αποτελεί απαραίτητο πιστοποιητικό για την έκδοση μεγάλου αριθμού διοικητικών πράξεων (διορισμός στο δημόσιο τομέα, απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, άδεια εργασίας αλλοδαπού, συμμετοχή σε δημόσιους διαγωνισμούς, άδεια άσκησης επαγγέλματος υγειονομικού και γενικά κοινωφελούς ενδιαφέροντος, άδεια κυνηγίου, άδεια χρήσης όπλων και εκρηκτικών, άδεια εισόδου στα αεροδρόμια, εγγραφή στο Μητρώο Εξαγωγέων κ.λ.π.). νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας Νόμος 4620/2019 – ΦΕΚ Τεύχος A 96/11.06.2019Κύρωση του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ Άρθρο 568. – Οργάνωση Υπηρεσιών...

Continue reading

Ενδοοικογενειακή βία τρόποι αντιμετώπισης

Τι προβλέπει η νομοθεσία για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας Τι μπορείτε να κάνετε σε περίπτωση που γνωρίζετε ότι κάποιο ενήλικο ή ανήλικο άτομο κακοποιείται συστηματικά Η Ελληνική Αστυνομία παρέχει χρήσιμες πληροφορίες αναφορικά με την αντιμετώπιση φαινομένων ενδοοικογενειακής βίας: Η Ενδοοικογενειακή βία είναι ένα έγκλημα που τιμωρείται από τις διατάξεις του Ν. 3500/2006 . Η άσκηση κάθε είδους βίας ή κακοποίησης (ψυχολογικής, σωματικής, σεξουαλικής και συναισθηματικής), διώκεται από το Νόμο. Αν γνωρίζω ότι κάποιο ενήλικο ή ανήλικο άτομο κακοποιείται συστηματικά, πώς μπορώ να βοηθήσω; Μπορείτε επώνυμα ή και ανώνυμα στο Κέντρο της Άμεσης Δράσης (100) να το καταγγείλετε ή να ενημερώσετε άμεσα το τοπικό Αστυνομικό Τμήμα ή τις...

Continue reading

σωματική βλάβη από τροχαίο ατύχημα

σωματική βλάβη από τροχαίο ατύχημα Σε περίπτωση που υπάρξει πρόκληση σωματικής βλάβης συνέπεια τροχαίου ατυχήματος από αμέλεια κατά την οδήγηση οχήματος, η ποινική δίωξη ασκείται αυτεπαγγέλτως και δεν απαιτείται η κατάθεση σχετικού παραβόλου. (Νόμος 4619/2019) - Σωματική βλάβη Άρθρο 308ΠΚ 1. Όποιος προξενεί σε άλλον σωματική κάκωση ή βλάβη της υγείας του τιμωρείται με φυλάκιση έως δύο (2) έτη ή χρηματική ποινή. Αν η κάκωση ή βλάβη της υγείας που του προξένησε είναι εντελώς ελαφρά, τιμωρείται με χρηματική ποινή ή παροχή κοινωφελούς εργασίας. 2. Για τη δίωξη της πράξης της προηγούμενης παραγράφου απαιτείται έγκληση, εκτός αν ο παθών είναι υπάλληλος και η πράξη τελέσθηκε κατά...

Continue reading

ΑΝΑΒΟΛΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΤΟΧΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΔΙΑΠΡΕΠΟΥΝ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Ή ΕΡΕΥΝΕΣ

ΑΝΑΒΟΛΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΕ ΔΙΑΠΡΕΠΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΔΙΑΠΡΕΠΟΥΝ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Ή ΕΡΕΥΝΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ 1. Άρθρο 19 ν.3421/05 «Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 302 Α) όπως ισχύει. 2. Φ.429.1/5/150045/Σ.11/4-1-2006 αποφ. ΥΦΕΘΑ «Ρύθμιση ορισμένων στρατολογικών θεμάτων» (ΦΕΚ 34Β). ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 1. Ο ενδιαφερόμενος να βρίσκεται νόμιμα εκτός ενόπλων δυνάμεων. 2. Να είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος. 3. Να διαπρέπει σε επιστημονικές εργασίες ή έρευνες. 4. Η αναβολή δεν μπορεί να υπερβαίνει την 31 Δεκεμβρίου που ο ενδιαφερόμενος συμπληρώνει στρατολογικά το τριακοστό τρίτο έτος της ηλικίας του. Για τον υπολογισμό της ηλικίας στρατολογικά ως ημερομηνία γέννησης του ενδιαφερομένου λογίζεται η 1η Ιανουαρίου του έτους εγγραφής του στο δημοτολόγιο. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1. Αίτηση. 2. Aντίγραφο του...

Continue reading

Ηλεκτρονικές τραπεζικές συναλλαγές ηλεκτρονική απάτη (phishing).Υποχρέωση τράπεζας προς αποζημίωση του καταθέτη

Ηλεκτρονικές τραπεζικές συναλλαγές ηλεκτρονική απάτη (phishing).Υποχρέωση τράπεζας προς αποζημίωση του καταθέτη·  ακυρότητα Όρων Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών, σύμφωνα με τους οποίους η τράπεζα δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία του πελάτη της σε περίπτωση παράνομης χρήσης των προσωπικών του κωδικών πρόσβασης στην υπηρεσία Internet Banking, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 103 ν. 4537/2018, ως ερχόμενοι σε αντίθεση με τις διατάξεις των άρθρων 71, 88, 92 και 95 του ιδίου Νόμου, οι οποίες προβλέπουν καθολική ευθύνη του παρόχου και απαλλαγή του μόνο για ασυνήθεις και απρόβλεπτες περιστάσεις, οι οποίες είναι πέρα από τον έλεγχο του μέρους που τις επικαλείται και των οποίων οι...

Continue reading

Δικαστήριο λόγω οδήγησης με αλκοόλ;

Η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ αποτελεί σοβαρή παράβαση που μπορεί να επιφέρει τραγικές συνέπειες τόσο στον οδηγό του οχήματος όσο και στους πολίτες που κυκλοφορούν στους δρόμους, ενώ επίσης οδηγεί σε τυχόν διαπίστωση της σε σημαντικές νομικές κυρώσεις για τους παραβάτες με παραπομπή στο δικαστήριο λόγω οδήγησης με αλκοόλ Γι’ αυτό είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσει κανείς τι προβλέπει η νομοθεσία για την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, τις προβλεπόμενος κυρώσεις και πρόστιμα, έτσι ώστε να κατανοήσει τα όρια που θέτει ο νόμος, να εκτιμήσει τους πιθανούς κινδύνους αλλά και να λάβει την κατάλληλη επαγγελματική νομική συνδρομή, όποτε αυτό απαιτηθεί. Ποια...

Continue reading