Search

Παραγραφή φορολογικών ελέγχων πόσα χρόνια πίσω μπορεί να φτάσει ο έλεγχος τραπεζικών καταθέσεων και εμβασμάτων από την εφορία

Η παραγραφή φορολογικών ελέγχων στην Ελλάδα είναι πενταετής. Επομένως στο απυρόβλητο βρίσκονται πλέον τραπεζικές καταθέσεις και εμβάσματα του 2017. Σε ποιούς τραπεζικούς λογαριασμούς επικεντρώνουν τους ελέγχους οι φορολογικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ Στο απυρόβλητο είναι πλέον οι τραπεζικές καταθέσεις, τα εμβάσματα και γενικά οι κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών του έτους 2017 και προηγούμενων ετών, καθώς παραγράφηκε το δικαίωμα της Εφορίας να κοινοποιήσει Πράξεις Προσδιορισμού του Φόρου. Στις 31 Δεκεμβρίου 2023 παραγράφηκε το δικαίωμα της Εφορίας να ελέγξει, να καταλογίσει και να κοινοποιήσει φόρους και πρόστιμα στους φορολογούμενους,, για τυχόν ύποπτες κινήσεις των τραπεζικών τους λογαριασμών το έτος 2017. Αυτό σημαίνει ότι πλέον οι φορολογούμενοι ανεξάρτητα εάν...

Continue reading

πλαστότητα ιδιόγραφης διαθήκης

πλαστότητα ιδιόγραφης διαθήκης Η ιδιόγραφη διαθήκη, ήτοι αυτή που ο διαθέτης συντάσσει, χρονολογεί και υπογράφει με το χέρι του, αποτελεί το κατ’ εξοχήν μέσο που προτιμάται εν γένει για την διανομή της κληρονομιαίας περιουσίας, δεδομένου ότι είναι απλή, αδάπανη και εξασφαλίζει επαρκή μυστικότητα. Ωστόσο, αυτή ακριβώς η απλότητα της διαδικασίας, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η ιδιόγραφη διαθήκη είναι το μοναδικό είδος διαθήκης, για το οποίο δεν απαιτείται η σύμπραξη μαρτύρων ή συμβολαιογράφου, δίνει πρόσφορο έδαφος σε επίδοξους πλαστογράφους είτε να αλλοιώσουν το περιεχόμενο ήδη υπάρχουσας γνήσιας διαθήκης είτε να καταρτίσουν εξ υπαρχής μία πλαστή διαθήκη, κατ’ απομίμηση του ύφους...

Continue reading

Ακυρότητα διαθήκης λόγω έλλειψης συνείδησης πραττομένων ή ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής του διαθέτη

Δεν είναι σπάνιο το φαινόμενο, μετά τη γνωστοποίηση του περιεχομένου της διαθήκης του θανόντος στην οικογένεια αυτού, οι συγγενείς να αιφνιδιαστούν. Κατά κανόνα, αυτό συμβαίνει, όταν σε αυτήν περιλαμβάνονται διατάξεις, οι οποίες δημιουργούν απρόσμενες αδικίες ή δε συνάδουν, εν γένει, με το χαρακτήρα και τις απόψεις του εκλιπόντος. Ενδέχεται, για παράδειγμα, ο διαθέτης να αφήνει όλη την περιουσία του σε κάποιο ίδρυμα ή σε τρίτα πρόσωπα, με τα οποία δεν τον συνέδεε κάποιος ιδιαίτερος δεσμός, αποκλείοντας αδικαιολόγητα την οικογένειά του. Αυτό συχνά οφείλεται στο γεγονός ότι ο θανών κατά τον χρόνο σύνταξης της διαθήκης δεν μπορούσε να αντιληφθεί τη σημασία...

Continue reading

Πώς γίνεται η διανομή στα εξ αδιαιρέτου ακίνητα;

Ένας πολύ μεγάλος αριθμός ιδιοκτησιών στην Ελλάδα βρίσκεται υπό το καθεστώς ομηρίας εξαιτίας της εξ αδιαιρέτου ιδιοκτησίας. Το πρόβλημα είναι συνήθως σ΄ αυτούς που αποκτούν το ακίνητο από κληρονομιά και αρχίζουν οι συγκρούσεις. Άλλοι συνιδιοκτήτες δεν νοιάζονται, ορισμένοι βρίσκονται στο εξωτερικό και αδιαφορούν για το μικρό μερίδιο που τους αναλογεί, ενώ οι περισσότεροι συγκύριοι διαφωνούν σχετικά με το μέλλον του εξ αδιαιρέτου ακινήτου τους. Συγκεκριμένα, κάποιος συγκύριος μπορεί να θέλει να πουλήσει το μερίδιό του ώστε να ρευστοποιήσει το περιουσιακό του δικαίωμα, ενώ οι άλλοι να μην θέλουν την πώληση, ούτε όμως να είναι και διατεθειμένοι να αγοράσουν το μερίδιο εκείνου...

Continue reading

Δικαστική συμπαράσταση διαδικασία δικαιολογητικά προϋποθέσεις

1. Ποια η έννοια της δικαστικής συμπαράστασης και ποιος ο σκοπός της; Δικαστική συμπαράσταση είναι η κατάσταση, στη οποία τίθεται ένα άτομο λόγω κάποια ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής ή εξαιτίας κάποιας σωματικής αναπηρίας είτε λόγω τοξικομανίας και αλκοολισμού αδυνατεί να μεριμνά για τις προσωπικές του υποθέσεις (άρθρο 1666 ΑΚ). Ο νομοθέτης έχει προβλέψει τον θεσμό της δικαστικής συμπαράστασης, στον Αστικό Κώδικα (1666 – 1688 ΑΚ) ως ένα μέσο προστασίας προσώπων, τα οποία είτε λόγω κάποιας πάθησης είτε εξαιτίας κάποιας νοσηρής εξάρτησης αδυνατούν να ασκήσουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους ως ενεργοί πολίτες. Ο προστατευτικός αυτός χαρακτήρας που διέπει τις διατάξεις του ΑΚ...

Continue reading

Υιοθεσία παιδιών στην Ελλάδα διαδικασία δικαιολογητικά προϋποθέσεις

Η υιοθεσία παιδιών στην Ελλάδα απασχολεί και αφορά ολοένα και περισσότερους ανθρώπους στην χώρα μας και γίνονται σοβαρές προσπάθειες ώστε και οι υιοθετούντες και τα υιοθετούμενα παιδιά στην Ελλάδα να ζουν με αξιοπρέπεια, με ασφάλεια και τα δικαιώματά τους πλήρως εξασφαλισμένα. Ως υιοθεσία παιδιών στην Ελλάδα νοείται το σύμπλεγμα των νομικών πράξεων με τις οποίες δημιουργείται μεταξύ δύο προσώπων έννομη σχέση γονέα (πατέρα ή μητέρας) και τέκνου (γιου ή θυγατέρας). Αυτός που αποκτά τη θέση του γονέα ονομάζεται θετός γονέας και αυτός που αποκτά τη θέση του τέκνου, θετό τέκνο. Η οικογένεια που δημιουργείται με τον τρόπο αυτό καλείται θετή οικογένεια....

Continue reading

Εκπρόθεσμη αποποίηση κληρονομιάς με χρέη.Υπο ποιες προϋποθέσεις γίνεται

Εκπρόθεσμη αποποίηση κληρονομιάς με χρέη είναι ένα συχνό φαινόμενο, διότι σύμφωνα με τις βασικές διατάξεις του κληρονομικού δικαίου, ο κληρονόμος έχει δικαίωμα να αποποιηθεί την κληρονομιά που του αναλογεί μέσα σε προθεσμία 4 μηνών αν είναι κάτοικος Ελλάδος ή ενός χρόνου αν είναι κάτοικος εξωτερικού που αρχίζει από τότε που έμαθε ότι είναι κληρονόμος. Αν περάσει άπρακτη αυτή η προθεσμία, η κληρονομιά θεωρείται ότι έχει γίνει  σιωπηρά αποδεκτή. Αν ο κληρονόμος αποδεχθεί έστω και σιωπηρά μια κληρονομιά που έχει χρέη, τότε ευθύνεται για τα χρέη αυτά έναντι των δανειστών και με την δική του περιουσία. Γίνεται δεκτό όμως ότι η αποδοχή...

Continue reading

Τι προβλέπει η νέα τροπολογία για την άδεια παραμονής μεταναστών

Κατατέθηκε στη Βουλή η υπ’ αριθμόν 56/7 14.12.2023 τροπολογία στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με τίτλο «Αναμόρφωση επαγγελματικής ασφάλισης, εξορθολογισμός ασφαλιστικής νομοθεσίας, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, σύστημα διορισμού και προσλήψεων των εκπαιδευτικών της δημόσιας υπηρεσίας απασχόλησης και λοιπές διατάξεις», η οποία αφορά ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης και του Υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου βάζει τάξη στην αταξία και στρέφεται ενάντια στην ανομία και την αδήλωτη εργασία, καθώς για πρώτη φορά εισάγεται η σύνδεση της άδειας διαμονής με την προσφορά εργασίας. Η άδεια θα δίνεται ΜΟΝΟΝ σε όσους...

Continue reading

Εκφοβισμός – Bullying πως να αμυνθείτε νομικά

    Υπάρχουν αρκετά είδη του εκφοβισμού όπως ο Ηθικός, Σεξουαλικός, Τοξικός, Καταχρηστικός, Εργασιακός, Σχολικός, Διαδικτυακός, Οικογενειακός. Συγγενικός, Φιλικός , Αστυνομικός, Στρατιωτικός, Πολιτικός, Κρατικός, Θρησκευτικός, Ιατρικός, Ομαδικός, Προσωπικός, Χυδαίος, Προσβλητικός, Αγχωτικός, Ψυχολογικός, Ψυχαναγκαστικός, Βίαιος, Εξευτελιστικός Εκφοβισμός κτλ. Θα αναλύσω τα πιο 3  σημαντικά είδη, που είναι ο εργασιακός, ο σχολικός και ο διαδικτυακός εκφοβισμός. ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Πρόσφατα έχει ψηφιστεί ο νόμος 4808/2021 για την Αντιμετώπιση της βίας στον χώρο εργασίας όπου προστατεύονται τα δικαιώματα των εργαζόμενων.     Ο εκφοβισμός στον χώρο εργασίας ή εργασιακή ψυχολογική κακομεταχείριση, ή πίεση, το εργασιακό bullying όπως και ο σχολικός εκφοβισμός, είναι η τάση ενός ανθρώπου ή ομάδας...

Continue reading

Παραμέληση Εποπτείας Ανηλίκου – Άρθρο 360 Ποινικού Κώδικα

Παραμέληση εποπτείας ανηλίκου στην Ελλάδα. Για την στοιχειοθέτηση του αδικήματος της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου απαιτείται: Υποχρέωση εποπτείας του ανηλίκου, η οποία μπορεί να πηγάζει από το νόμο (π.χ. γονείς, επίτροπος, εκπαιδευτικοί) ή από σύμβαση (π.χ. babysitter, προπονητής). Παράλειψη του προσώπου που έχει την υποχρέωση εποπτείας να παρεμποδίσει τον ανήλικο από την τέλεση αξιόποινης πράξης. Αξιόποινη πράξη που τέλεσε ο ανήλικος. Η ποινή για την παραμέληση εποπτείας ανηλίκου είναι φυλάκιση έως ένα έτος. Ωστόσο, η ποινή μπορεί να αυξηθεί σε φυλάκιση έως δύο έτη, αν ο υπαίτιος της παράλειψης είναι πρόσωπο που έχει την επιμέλεια του ανηλίκου και ιδίως γονέας ή επίτροπος. Η ποινή μπορεί να μειωθεί ή να απαλλαγεί ο υπαίτιος της...

Continue reading