Search

 

Ασφαλιστικά μέτρα κατά ιδιοκτητών γειτονικού ακινήτου – Διατάραξη νομής από το θόρυβο που προκαλούν τα σκυλιά τους κατά τις ώρες κοινής ησυχίας.

Economou & Economou Law Office > Μη κατηγοριοποιημένο  > Ασφαλιστικά μέτρα κατά ιδιοκτητών γειτονικού ακινήτου – Διατάραξη νομής από το θόρυβο που προκαλούν τα σκυλιά τους κατά τις ώρες κοινής ησυχίας.

Ασφαλιστικά μέτρα κατά ιδιοκτητών γειτονικού ακινήτου – Διατάραξη νομής από το θόρυβο που προκαλούν τα σκυλιά τους κατά τις ώρες κοινής ησυχίας.

Οι καθ’ ων είναι νομείς και κάτοχοι μονοκατοικίας, στον κήπο της οποίας διατηρούν τρεις ευμεγέθεις σκύλους, οι οποίοι ελλείψει εκπαίδευσης και επαρκούς εποπτείας γαβγίζουν ακατάπαυστα, ακόμη και κατά τη διάρκεια των ωρών κοινής ησυχίας, έχουν συχνούς καβγάδες μεταξύ τους και επιτίθενται σε άλλα ζώα που διέρχονται από το εν λόγω οικόπεδο, ιδίως αδέσποτες γάτες, προκαλώντας έτσι θόρυβο σε μεγάλη και μη ανεκτή ένταση, με αποτέλεσμα να καθίσταται αδύνατη η ανάπαυση των αιτούντων κατά τις ώρες κοινής ησυχίας και συνακόλουθα να διαταράσσεται η ψυχική τους υγεία από την παρατεταμένη έλλειψη ύπνου. Οι καθ ων επιδεικνύουν αδιαφορία στις επανειλημμένες εκκλήσεις των αιτούντων για περιορισμό των σκύλων τους τουλάχιστον κατά τις ώρες κοινής ησυχίας κατά παράβαση της νόμιμης υποχρέωσής τους να λαμβάνουν κάθε πρόσφορο μέτρο προκειμένου τα εν λόγω κατοικίδιά τους να μην διαταράσσουν την ησυχία των περιοίκων [αρ.15 παρ.4 του ν.4831/2021 σε συνδ. με το άρθρο 2 παρ.3 της υπ’αρ.3/1995 αστυνομικής διάταξης που εκδόθηκε δυνάμει του άρ.12 παρ.2 εδ.β’ του ν.1481/1984 και εγκρίθηκε με την υπ’αρ. 1023/2/37-ια/1996 απόφαση του Υπ.Δημόσιας Τάξης (ΦΕΚ 15/12-1-1996)]. Προκύπτει ότι υφίσταται παράνομη διατάραξη της νομής των αιτούντων στα ανωτέρω ακίνητα, καθόσον προσβάλλεται το δικαίωμα χρήσης τους και συντρέχει επείγουσα περίπτωση λήψης ασφαλιστικών μέτρων για την προστασία τους.  Η ένδικη αίτηση θα πρέπει να γίνει δεκτή εν μέρει ως ουσιαστικά βάσιμη και να υποχρεωθούν οι καθ ων να περιορίσουν τους σκύλους τους εντός της οικίας τους κατά τις ώρες κοινής ησυχίας υπό την απειλή χρηματικής ποινής και προσωπικής κράτησης.

Ηχορύπανση από γάβγισμα σκύλων που παραμένουν στο μπαλκόνι διαμερίσματος. Ασφαλιστικά μέτρα κατοχής. Δέχεται την αίτηση. Υποχρεώνει τον ιδιοκτήτη να απομακρύνει τα σκυλιά του από όλα τα μπαλκόνια του διαμερίσματός του με την απειλή χρηματικής ποινής και προσωπικής κράτησης.

Η παραμονή των σκύλων στα μπαλκόνια των διαμερισμάτων τους προκαλεί ψυχολογικό στρες που εκδηλώνεται με γάβγισμα. Όταν πλέον η ηχορύπανση υπερβαίνει τα όρια του ανεκτού και ο ιδιοκτήτης του ζώου δεν συμμορφώνεται με τους κανόνες ευζωίας, η προσφυγή στη δικαιοσύνη είναι μονόδρομος. Με τη δικαστική απόφαση ασφαλιστικών μέτρων που εκδόθηκε για πελάτη μας, ένοικος πολυκατοικίας υποχρεώθηκε σε απομάκρυνση των σκύλων του από τα μπαλκόνια του διαμερίσματός του. Για κάθε δε παράβαση της απόφασης θα του επιβάλλεται χρηματική ποινή 300,00€ και προσωπική κράτηση ενός (1) μηνός

απόσπασμα απόφασης ασφαλιστικών μέτρων διατάραξης κοινής ησυχίας από γαυγίσματα σκύλων:

Ότι η καθ’ ης διατηρεί επί διαμερίσματος όμορης πολυκατοικίας κειμένης επί της οδού…. δυο κατοικίδια ζώα συντροφιάς και συγκεκριμένα δυο σκύλους, οι οποίοι καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας βρίσκονται στο μπαλκόνι της που είναι απέναντι και σε μικρή απόσταση από το μπαλκόνι του διαμερίσματος της αιτούσας. Ότι από την εκπομπή συνεχών και υπερβολικών θορύβων, γαυγισμάτων, κλαμάτων των ζώων, ακόμα και σε ώρες κοινής ησυχίας διαταράσσεται η άσκηση της νομής επί του διαμερίσματος της. Με βάση τα παραπάνω ζητεί κατ’ εκτίμηση, επικαλούμενη επείγουσα περίπτωση, καθώς και κίνδυνο ερίδων και διαπληκτισμών μεταξύ των διαδίκων, να ληφθούν ασφαλιστικά μέτρα δια την προστασία του εμπράγματου δικαιώματος της νομής επί του ακινήτου της και συγκεκριμένα να αναγνωρισθεί κάτοχος και ως ασκούσα προσωρινά την νομή για λογαριασμό του εκμισθωτή της επί του ανωτέρω διαμερίσματος, να διαταχθεί η άρση της προσβολής και η παύση της διατάραξης της κατοχής της και της ανωτέρω νομής της δια της απομακρύνσεως των σκύλων από οποιοδήποτε εξώστη του διαμερίσματος της καθ’ ης από την επίδοση της απόφασης. Να διαταχθεί επίσης η παράλειψη της προσβολής της νομής του επί του ως άνω ακινήτου στο μέλλον δια των βλαπτικών εκπομπών από την εγκατάσταση κατοικίδιου ζώου στην ιδιοκτησία τους και δη του μπαλκονιού τους, με την απειλή χρηματικής ποινής και προσωπικής κράτησης για κάθε παράβαση των διατάξεων της εκδοθησομένης απόφασης καθώς και για κάθε μελλοντική διατάραξη και να καταδικασθούν αυτοί στη δικαστική της δαπάνη.

Το δικηγορικό μας γραφείο Οικονομου & Οικονομου στην Αθήνα, είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένο σε θέματα ευζωίας δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς. Η παράβαση των κανόνων ευζωίας των κατοικιδίων στα διαμερίσματα θίγει πρωτίστως τα ίδια και εν συνεχεία τους ενοίκους των όμορων διαμερισμάτων. Εάν θεωρείτε ότι η δικαστική οδός είναι επιβεβλημένη για την προστασία της ευζωίας κάποιου κατοικίδιου, καθώς και τη δική σας προστασία από την ηχορύπανση, τις οσμές Και τους ρύπους παρακείμενων ιδιοκτησιών μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με τους καλύτερους δικηγόρους Αστικού δικαίου στην Ελλάδα του δικηγορικού γραφείου Οικονομου & Οικονομου στην Αθηνα στο τηλέφωνο (+30) 2103603824 η στείλτε μας ένα email στο  econlaw@live.com

No Comments

Leave a Comment